Portfolio                                       <<      >>ŚMIECI OD NOWA - GDYNIA

temat: materiały promocyjne kampanii
klient: praca dla agencji reklamowej


Konkurs zakładał projekt kampanii promującej selektywną zbiórkę odpadów. Promocja w formie reklam prasowych, oznakowania pojazdów i materiałów promocyjnych.


prace


telefon: +48 669 883 764, ewas@nowywizerunek.pl