Portfolio                                       <<      >>PAHMET

temat: znak, materiały promocyjne, oznakowanie zewnętrzne
klient: PahMet


Projekt obejmował stworzenie nowego znaku i wprowadzenie jednolitych zasad oznakowania w reklamie i oznakowaniu zewnętrznym.


prace


telefon: +48 669 883 764, ewas@nowywizerunek.pl