Portfolio                                       <<      >>METZŁOM

temat: znak, materiały promocyjne, oznakowanie pojazdów
klient: MetZłom


Projekt obejmował stworzenie nowego znaku i wprowadzenie jednolitych zasad oznakowania w reklamie zewnętrznej, oznakowaniu pojazdów i materiałach promocyjnych.prace


telefon: +48 669 883 764, ewas@nowywizerunek.pl