Portfolio                                       <<      >>MLECZARNIA BIELUCH

temat: nowy layout opakowań
klient: praca dla agencji reklamowej


Konkurs zakładał powstanie spójnej linii opakowań dla wszystkich produktów mleczarni.
prace


telefon: +48 669 883 764, ewas@nowywizerunek.pl