Portfolio                                       <<      >>



BRILAND

temat: znak, identyfikacja, materiały promocyjne
klient: praca dla agencji reklamowej


Stworzenie nowego znaku oraz projekt wszystkich elementów oznakowania od wizytówki i papieru listowego po plakat i teczkę.




























prace


telefon: +48 669 883 764, ewas@nowywizerunek.pl